Tüm IP Adreslerinin Listesi: *.*.*.* (0.*.*.* - 255.*.*.*)

Bu, tüm IP adreslerinin bir listesidir, ilk bayt 0 - 255'tir, aşağıdaki üç bayt değiştirilebilir (aşağıdaki yıldız işareti), *.*.*.* (0.0.0.0 - 255.255.255.255) olarak ifade edilebilir.

IP adresleri 5 sınıfa ayrılabilir:

  1. Sınıf A IP adresi: ilk bayt 0 - 127 arasındadır (1.0.0.1 ~ 126.155.255.254) (127.0.0.1 ayrılmış bir adres olup, genellikle geri döngü adresi için kullanılır)
  2. Sınıf B IP adresi: ilk bayt 128 - 192 arasındadır (128.0.0.1 ~ 191.255.255.254)
  3. Sınıf C IP adresi: ilk bayt 192 - 223 arasındadır (192.0.0.1 ~ 223.255.255.254)
  4. Sınıf D IP adresi: ilk bayt 224 - 239 arasındadır (224.0.0.1 ~ 239.255.255.254)
  5. Sınıf E IP adresi: ilk bayt 240 - 255 arasındadır (240.0.0.1 ~ 255.255.255.254)

IPv4: all Network Class, Net ID, Host ID IP Adresinin İkili, Ondalık ve Onaltılı Olarak Tanımlanması IP Adresi Sınıf A/B/C/D/E ve Ağ Kimliği, Ana Bilgisayar Kimliği açıklaması

İçerik:

1. İlk IP Adresi Örneği

IP:0 Simge / Görüntü Anlam Tablosu

0.0.0.0 ayrılmış bir IP adresidir. Ayrılmış IP adresi Internet'te kullanılmayacaktır, bu nedenle WAN'a bağlı yönlendirici ayrılmış IP adresini işlediğinde, yalnızca paketi atar ve WAN'a yönlendirmez. Böylece, ayrılmış IP adresi tarafından üretilen veriler LAN içinde izole edilir. Daha fazla detay: 0.0.0.0.

🔝 Başa dönüş

2. Sınıf A IP Adreslerinin Listesi

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID IP Adresinin İkili, Ondalık ve Onaltılı Olarak Tanımlanması IP Adresi Sınıf A/B/C/D/E ve Ağ Kimliği, Ana Bilgisayar Kimliği açıklaması

Sınıf A IP adresi şu anlama gelir: IP adresinin dört kısımlı numarasında (örneğin: bayt 1.bayt 2.bayt 3.bayt 4), ilk parça numarası (bayt 1) ağ numarası, geri kalan üç parça sayılar (bayt 2.bayt 3.bayt 4) yerel bilgisayarın numarasıdır.

IP adresi ikili olarak ifade edilirse, A sınıfı IP adresi 1 bayt ağ adresinden ve 3 bayt ana bilgisayar adresinden oluşur ve ağ adresinin en yüksek biti '0' olmalıdır.

Sınıf A IP adres aralığı: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, kullanılabilir IP adres aralığı: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

A sınıfı IP adresindeki ağ tanımlayıcısının uzunluğu 7 bit ve ana bilgisayar tanımlayıcısının uzunluğu 24 bittir. A sınıfı ağ adreslerinin sayısı nispeten azdır (2 ^ 7 - 2 = 126), bu da 160 milyondan fazla büyük ağ barındırıcısı için kullanılabilir (2 ^ 24 - 2 = 16,777,214).

A sınıfı IP adresi parçaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, A Sınıfı IP adresleri listesindeki başlık bağlantısını tıklayabilirsiniz.

🔝 Başa dönüş

3. Sınıf B IP Adreslerinin Listesi

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID IP Adresinin İkili, Ondalık ve Onaltılı Olarak Tanımlanması IP Adresi Sınıf A/B/C/D/E ve Ağ Kimliği, Ana Bilgisayar Kimliği açıklaması

Sınıf B IP adresi şu anlama gelir: IP adresinin dört bölümlü numarasında (örneğin: bayt 1.bayt 2.bayt 3.bayt 4), ilk iki parça numarası (bayt 1.bayt 2) ağ numarasıdır, ve kalan iki parça numarası (bayt 3.bayt 4) yerel bilgisayarın numarasıdır.

IP adresi ikili olarak ifade edilirse, B sınıfı IP adresi 2 baytlık bir ağ adresi ve 2 baytlık bir ana bilgisayar adresinden oluşur ve ağ adresinin en yüksek biti '10' olmalıdır.

Sınıf B IP adres aralığı: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, kullanılabilir IP adres aralığı: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

B sınıfı IP adresindeki ağ tanımlayıcısının uzunluğu 14 bit ve ana bilgisayar tanımlayıcısının uzunluğu 16 bittir. B sınıfı ağ adresleri orta ölçekli ağlar için uygundur (2 ^ 14 = 16384), her ağ 60.000'den fazla bilgisayar içerebilir (2 ^ 16 - 2 = 65534).

B sınıfı IP adresi bölümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, B sınıfı IP adresleri listesindeki başlık bağlantısını tıklayabilirsiniz.

🔝 Başa dönüş

4. Sınıf C IP Adreslerinin Listesi

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID IP Adresinin İkili, Ondalık ve Onaltılı Olarak Tanımlanması IP Adresi Sınıf A/B/C/D/E ve Ağ Kimliği, Ana Bilgisayar Kimliği açıklaması

C Sınıfı IP adresi şu anlama gelir: IP adresinin dört bölümlü sayısında (örneğin: bayt 1.bayt 2.bayt 3.bayt 4), ilk üç parça numarası (bayt 1.bayt 2.bayt 3) ağ numarası ve kalan parça numarası (bayt 4) yerel bilgisayarın numarasıdır.

IP adresi ikili olarak ifade edilirse, C sınıfı IP adresi 3 baytlık bir ağ adresi ve 1 baytlık bir ana bilgisayar adresinden oluşur ve ağ adresinin en yüksek biti '110' olmalıdır.

C Sınıfı IP adres aralığı: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, kullanılabilir IP adres aralığı: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

C sınıfı IP adresindeki ağ tanımlayıcısının uzunluğu 21 bit ve ana bilgisayar tanımlayıcısının uzunluğu 8 bittir. C sınıfı ağ adresi sayısı fazladır (2 ^ 21 = 2097152). Küçük ölçekli yerel alan ağları için uygundurlar, her ağ en fazla 254 bilgisayar içerebilir (2 ^ 8 - 2 = 254).

C sınıfı IP adresi parçaları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, C sınıfı IP adresleri listesindeki başlık bağlantısını tıklayabilirsiniz.

🔝 Başa dönüş

5. Sınıf D IP Adreslerinin Listesi

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID IP Adresinin İkili, Ondalık ve Onaltılı Olarak Tanımlanması IP Adresi Sınıf A/B/C/D/E ve Ağ Kimliği, Ana Bilgisayar Kimliği açıklaması

D sınıfı adresin ilk 4 biti her zaman 1110'dur, önceden ayarlanmış ilk 3 bit 1'dir: D sınıfı adresin 128 + 64 + 32 = 224 ile başladığı ve dördüncü bit 0 olduğu D sınıfının maksimum değeri anlamına gelir adresi 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239'dur.

Sınıf D IP adres aralığı: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

D Sınıfı IPv4 adresleri ağ adresleri ile ana bilgisayar adresleri arasında ayrım yapmaz.

D Sınıfı IP adresleri, çok noktaya yayın adresleri (bir-çok iletişim) için İnternet Mimarisi Kurulu (IAB) tarafından kullanılmak üzere ayrılmıştır.

D sınıfı IP adresi parçaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, D sınıfı IP adresleri listesindeki başlık bağlantısını tıklayabilirsiniz.

🔝 Başa dönüş

6. Sınıf E IP Adreslerinin Listesi

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID IP Adresinin İkili, Ondalık ve Onaltılı Olarak Tanımlanması IP Adresi Sınıf A/B/C/D/E ve Ağ Kimliği, Ana Bilgisayar Kimliği açıklaması

E sınıfı adresin ilk 4 biti her zaman 1111'dir ve önceden ayarlanmış ilk 4 bit 1'dir, yani E sınıfı adres 128 + 64 + 32 + 16 = 240 ile başlar.

E sınıfı IP adres aralığı: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

E Sınıfı IPv4 adresleri ağ adresleri ile ana bilgisayar adresleri arasında ayrım yapmaz.

E Sınıfı IP adresleri ileride kullanılmak üzere ayrılmıştır ve genellikle araştırma amacıyla kullanılır. Bu nedenle, Internet'te E Sınıfı adres yoktur.

E sınıfı IP adresi parçaları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, E sınıfı IP adresleri listesindeki başlık bağlantısını tıklayabilirsiniz.

🔝 Başa dönüş

7. Son IP Adresi Örneği

IP:255.255.255.255 Simge / Görüntü Anlam Tablosu

255.255.255.255 ayrılmış bir IP adresidir. Ayrılmış IP adresi Internet'te kullanılmayacaktır, bu nedenle WAN'a bağlı yönlendirici ayrılmış IP adresini işlediğinde, yalnızca paketi atar ve WAN'a yönlendirmez. Böylece, ayrılmış IP adresi tarafından üretilen veriler LAN içinde izole edilir. Daha fazla detay: 255.255.255.255.

🔝 Başa dönüş

8. Özet

Farklı IP adresi sınıfları arasında çakışma olmadığını görebilirsiniz.

5 IP adresi sınıfı da kullanımlarından farklıdır:

  1. A Sınıfı IP adresleri devlet kurumları tarafından kullanılır;
  2. B Sınıfı IP adresleri orta ölçekli işletmelere tahsis edilir;
  3. C Sınıfı IP adresleri serbestçe atanabilir;
  4. D Sınıfı IP adresleri çok noktaya yayın için kullanılır;
  5. E sınıfı IP adresleri denemeye ayrılmıştır.

Şu anda, popüler IPv4 sınıflandırması, farklı ağ numarası ve ana bilgisayar numarası kombinasyonlarından ayrılmıştır. 32 bit adresler için, ABC üç ağ numarası sınıfının uzunluğu 8, 16, 24'tür ve çok noktaya yayın için D sınıfı kullanılır, E sınıfı ayrılır. Tüm ağ alanı hesaplamaları 'eksi 2' olmalıdır, çünkü 2 ayrılmış adres kesilir: bu ağ için '0' ve yayın için '255'.

🔝 Başa dönüş

Diller